آمریکایی‌ها بد عهدی کردند برجام به خوبی اجرا نشد

آمریکایی‌ها بد عهدی کردند برجام به خوبی اجرا نشد
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی گفت: با عهدشکنی‌های آمریکایی‌ها وفشارهای نانوشته‌ای که به دیگر کشورها آورده‌اند، برجام به خوبی اجرانشده است.
۱۱:۱۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


آمریکایی‌ها بد عهدی کردند برجام به خوبی اجرا نشد

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی گفت: با عهدشکنی‌های آمریکایی‌ها وفشارهای نانوشته‌ای که به دیگر کشورها آورده‌اند، برجام به خوبی اجرانشده است.
۱۱:۱۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


آمریکایی‌ها بد عهدی کردند برجام به خوبی اجرا نشد

خرید بک لینک رنک 7

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author