آمار رو به رشد بیکاری در ایالت آیووا آمریکا در فوریه ۲۰۱۶

آمار رو به رشد بیکاری در ایالت آیووا آمریکا در فوریه ۲۰۱۶
به نوشته روزنامه آمریکایی گزت، میزان بیکاری در ایالت آیووا آمریکا از سه و پنج دهم درصد در ماه ژانویه به سه و هفت دهم درصد در ماه فوریه رسید.
۱۹:۳۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


آمار رو به رشد بیکاری در ایالت آیووا آمریکا در فوریه ۲۰۱۶

به نوشته روزنامه آمریکایی گزت، میزان بیکاری در ایالت آیووا آمریکا از سه و پنج دهم درصد در ماه ژانویه به سه و هفت دهم درصد در ماه فوریه رسید.
۱۹:۳۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


آمار رو به رشد بیکاری در ایالت آیووا آمریکا در فوریه ۲۰۱۶

دانلود آهنگ جدید

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author