آمار افتضاح مهاجم جدید پرسپولیس/ 19 گل در 9 فصل

آمار افتضاح مهاجم جدید پرسپولیس/ 19 گل در 9 فصل
مهاجم اوکراینی جدید پرسپولیس آمار خوبی در خط حمله ندارد.

آمار افتضاح مهاجم جدید پرسپولیس/ 19 گل در 9 فصل

مهاجم اوکراینی جدید پرسپولیس آمار خوبی در خط حمله ندارد.
آمار افتضاح مهاجم جدید پرسپولیس/ 19 گل در 9 فصل

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author