آماری فوق‌العاده از فرشته نجات آرسن ونگر و توپچی‌ها

آماری فوق‌العاده از فرشته نجات آرسن ونگر و توپچی‌ها
اولیویه ژیرود آرسنال را از باخت مقابل یونایتد نجات داد.

آماری فوق‌العاده از فرشته نجات آرسن ونگر و توپچی‌ها

اولیویه ژیرود آرسنال را از باخت مقابل یونایتد نجات داد.
آماری فوق‌العاده از فرشته نجات آرسن ونگر و توپچی‌ها

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author