آمادگی رامین رضائیان در تمرین ریکاوری پرسپولیس

آمادگی رامین رضائیان در تمرین ریکاوری پرسپولیس
ریکاوری پرسپولیسی ها بعد از  دیدار پرگل مقابل نفت با حضور بازیکنان اصلی و ذخیره این تیم برگزار شد.

آمادگی رامین رضائیان در تمرین ریکاوری پرسپولیس

ریکاوری پرسپولیسی ها بعد از  دیدار پرگل مقابل نفت با حضور بازیکنان اصلی و ذخیره این تیم برگزار شد.
آمادگی رامین رضائیان در تمرین ریکاوری پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author