آل نعمه: پنالتی روی طارمی اتفاق نیفتاد

آل نعمه: پنالتی روی طارمی اتفاق نیفتاد
مدافع تیم فوتبال نفت تهران می گوید که پنالتی اعلام شده بر روی طارمی به اشتباه اعلام شده است.

آل نعمه: پنالتی روی طارمی اتفاق نیفتاد

مدافع تیم فوتبال نفت تهران می گوید که پنالتی اعلام شده بر روی طارمی به اشتباه اعلام شده است.
آل نعمه: پنالتی روی طارمی اتفاق نیفتاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author