آلگری: فقط پیروزی صعود ما را تضمین می کند

آلگری: فقط پیروزی صعود ما را تضمین می کند
مکس آلگری، سرمربی یوونتوس، می داند که تیمش در دیدار فردا شب مقابل سویا کار دشواری دارد اما مطمئن است که می توانند به یک نتیجه خوب برسند.

آلگری: فقط پیروزی صعود ما را تضمین می کند

مکس آلگری، سرمربی یوونتوس، می داند که تیمش در دیدار فردا شب مقابل سویا کار دشواری دارد اما مطمئن است که می توانند به یک نتیجه خوب برسند.
آلگری: فقط پیروزی صعود ما را تضمین می کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author