آلکانتارا، گزینه اصلی گواردیولا برای سیتی

آلکانتارا، گزینه اصلی گواردیولا برای سیتی
رسانه‌های انگلیس مدعی شدند که پپ گواردیولا قصد دارد تیاگو آلکانتارا، هافبک بایرن را با خود به سیتی ببرد.

آلکانتارا، گزینه اصلی گواردیولا برای سیتی

رسانه‌های انگلیس مدعی شدند که پپ گواردیولا قصد دارد تیاگو آلکانتارا، هافبک بایرن را با خود به سیتی ببرد.
آلکانتارا، گزینه اصلی گواردیولا برای سیتی

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author