آلن شیرر:/ حتی اوزیل هم خیلی ضعیف بازی کرد

آلن شیرر:/ حتی اوزیل هم خیلی ضعیف بازی کرد
آلن شیرر، اسطوره سابق فوتبال انگلیس معتقد است آرسنال در بازی دیروز برابر منچستر بسیار ضعیف بازی کرد.

آلن شیرر:/ حتی اوزیل هم خیلی ضعیف بازی کرد

آلن شیرر، اسطوره سابق فوتبال انگلیس معتقد است آرسنال در بازی دیروز برابر منچستر بسیار ضعیف بازی کرد.
آلن شیرر:/ حتی اوزیل هم خیلی ضعیف بازی کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author