آلمان با دو گل از سد فنلاند گذشت

آلمان با دو گل از سد فنلاند گذشت
امشب آلمان موفق در دیداری دوستانه با 2 گل فنلاند را مغلوب کند.

آلمان با دو گل از سد فنلاند گذشت

امشب آلمان موفق در دیداری دوستانه با 2 گل فنلاند را مغلوب کند.
آلمان با دو گل از سد فنلاند گذشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author