آلاردایس: به بازیکنان ذخیره بازی خواهم داد

آلاردایس: به بازیکنان ذخیره بازی خواهم داد
سَم آلاردایس، سرمربی جدید تیم ملی انگلیس که ممکن است به جای ستارگان این تیم، از بازیکنان کم و نام نشان حاضر در لیگ برتر استفاده کند.

آلاردایس: به بازیکنان ذخیره بازی خواهم داد

سَم آلاردایس، سرمربی جدید تیم ملی انگلیس که ممکن است به جای ستارگان این تیم، از بازیکنان کم و نام نشان حاضر در لیگ برتر استفاده کند.
آلاردایس: به بازیکنان ذخیره بازی خواهم داد

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author