آلابا: ریبری مانند برادر بزرگتر من است

آلابا: ریبری مانند برادر بزرگتر من است
داوید آلابا، مدافع اتریشی بایرن مونیخ، با ستایش از فرانک ریبری، تایید کرد که رابطه بسیار نزدیکی با این هافبک فرانسوی دارد.

آلابا: ریبری مانند برادر بزرگتر من است

داوید آلابا، مدافع اتریشی بایرن مونیخ، با ستایش از فرانک ریبری، تایید کرد که رابطه بسیار نزدیکی با این هافبک فرانسوی دارد.
آلابا: ریبری مانند برادر بزرگتر من است

بازار بورس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author