آقای عابدینی در همه مسائل دخالت نکنید/ کی‌روش: ضعیف نشان‌دادن من جدید نیست

آقای عابدینی در همه مسائل دخالت نکنید/ کی‌روش: ضعیف نشان‌دادن من جدید نیست
سرمربی تیم ملی فوتبال در جدیدترین واکنش خود به اتفاقات و اظهارنظرها حول خود و تیم ملی، به سبک و سیاق همیشگی‌اش با بخش رسانه‌ای تیم ملی به گفتگو نشست؛ گفتگویی که با جدیدترین حملات کی‌روش، این بار به امیر عابدینی همراه بود.

آقای عابدینی در همه مسائل دخالت نکنید/ کی‌روش: ضعیف نشان‌دادن من جدید نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال در جدیدترین واکنش خود به اتفاقات و اظهارنظرها حول خود و تیم ملی، به سبک و سیاق همیشگی‌اش با بخش رسانه‌ای تیم ملی به گفتگو نشست؛ گفتگویی که با جدیدترین حملات کی‌روش، این بار به امیر عابدینی همراه بود.
آقای عابدینی در همه مسائل دخالت نکنید/ کی‌روش: ضعیف نشان‌دادن من جدید نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author