آغاز نشست مدیران خبر آسیاویژن

آغاز نشست مدیران خبر آسیاویژن
نشست مدیران خبرآسیاویژن، اتحادیه رادیو- تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه(Abu ) در شهرسیدنی و به میزبانی شبکه تلویزیونی (Abc) استرالیا آغاز شد.
۱۰:۳۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


آغاز نشست مدیران خبر آسیاویژن

نشست مدیران خبرآسیاویژن، اتحادیه رادیو- تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه(Abu ) در شهرسیدنی و به میزبانی شبکه تلویزیونی (Abc) استرالیا آغاز شد.
۱۰:۳۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


آغاز نشست مدیران خبر آسیاویژن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author