آغاز عملیات آزادسازی خالدیه عراق

آغاز عملیات آزادسازی خالدیه عراق
فرمانده عملیات استان الانبار عراق از آزاد سازی منطقه « بانزین خانه » منطقه خالدیه در استان الانبار خبر داد.
۱۵:۰۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


آغاز عملیات آزادسازی خالدیه عراق

فرمانده عملیات استان الانبار عراق از آزاد سازی منطقه « بانزین خانه » منطقه خالدیه در استان الانبار خبر داد.
۱۵:۰۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


آغاز عملیات آزادسازی خالدیه عراق

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author