آغاز سفر رئیس جمهور به سه کشور ونزولا، کوبا و آمریکا از فردا

آغاز سفر رئیس جمهور به سه کشور ونزولا، کوبا و آمریکا از فردا
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور صبح فردا، جمعه در نخستین سفر خود برای شرکت در اجلاس سران کشورهای گروه غیر متعهدها به ونزوئلا می رود.
۰۸:۱۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


آغاز سفر رئیس جمهور به سه کشور ونزولا، کوبا و آمریکا از فردا

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور صبح فردا، جمعه در نخستین سفر خود برای شرکت در اجلاس سران کشورهای گروه غیر متعهدها به ونزوئلا می رود.
۰۸:۱۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


آغاز سفر رئیس جمهور به سه کشور ونزولا، کوبا و آمریکا از فردا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author