آغاز سفر آسیایی اوباما در آستانه نشست گروه بیست

آغاز سفر آسیایی اوباما در آستانه نشست گروه بیست
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، برای یازدهمین و آخرین سفر دوره ای خود به آسیا، واشنگتن را ترک کرد.
۱۲:۳۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


آغاز سفر آسیایی اوباما در آستانه نشست گروه بیست

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، برای یازدهمین و آخرین سفر دوره ای خود به آسیا، واشنگتن را ترک کرد.
۱۲:۳۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


آغاز سفر آسیایی اوباما در آستانه نشست گروه بیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author