آغاز رقابت شمشیربازان ایران برای سهمیه

دو شمشیرباز اسلحه سابر ایران از روز جمعه در چارچوب مسابقات جایزه بزرگ جهانی و برای کسب سهمیه بازی های المپیک ریو به مصاف حریفان خود می روند.

مرکز فیلم

شبکه خانگی

label, , , , , , , , ,

About the author