آغاز دور جدید سفرهای اروپایی ظریف

آغاز دور جدید سفرهای اروپایی ظریف
دور جدید سفر اروپایی وزیر امور خارجه از امروز آغاز می شود .
۰۷:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


آغاز دور جدید سفرهای اروپایی ظریف

دور جدید سفر اروپایی وزیر امور خارجه از امروز آغاز می شود .
۰۷:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


آغاز دور جدید سفرهای اروپایی ظریف

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author