آغاز جنگ روانی ولاسکو قبل از المپیک

آغاز جنگ روانی ولاسکو قبل از المپیک
سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران و کنونی آرژانتین معتقد است تیمش برتری خاصی نسبت به سایر تیم های قدرتمند دارد.

آغاز جنگ روانی ولاسکو قبل از المپیک

سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران و کنونی آرژانتین معتقد است تیمش برتری خاصی نسبت به سایر تیم های قدرتمند دارد.
آغاز جنگ روانی ولاسکو قبل از المپیک

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author