آغاز تمرینات قطر در راه جام جهانی (عکس)

آغاز تمرینات قطر در راه جام جهانی (عکس)
تیم ملی قطر تمرینات خود را از امروز شروع کرد تا برای دیدار برابر روسیه و چین آماده شود.

آغاز تمرینات قطر در راه جام جهانی (عکس)

تیم ملی قطر تمرینات خود را از امروز شروع کرد تا برای دیدار برابر روسیه و چین آماده شود.
آغاز تمرینات قطر در راه جام جهانی (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author