آغاز تمرینات تیم ملی والیبال با حضور وزیر ورزش

آغاز تمرینات تیم ملی والیبال با حضور وزیر ورزش
تیم ملی والیبال کشورمان دور جدید تمرینات خود را برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان آغاز کرد.
۰۸:۵۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


آغاز تمرینات تیم ملی والیبال با حضور وزیر ورزش

تیم ملی والیبال کشورمان دور جدید تمرینات خود را برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان آغاز کرد.
۰۸:۵۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


آغاز تمرینات تیم ملی والیبال با حضور وزیر ورزش

دانلود سریال و آهنگ

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author