آغاز آزمون عملی برخی کد رشته های ارشد; فردا

آغاز آزمون عملی برخی کد رشته های ارشد; فردا
مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت: آزمون عملی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ از فردا آغاز و تا روز ۸ مرداد ادامه خواهد داشت.
۱۱:۱۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


آغاز آزمون عملی برخی کد رشته های ارشد; فردا

مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت: آزمون عملی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ از فردا آغاز و تا روز ۸ مرداد ادامه خواهد داشت.
۱۱:۱۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


آغاز آزمون عملی برخی کد رشته های ارشد; فردا

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author