آزاد سازی چند منطقه راهبردی در فلوجه

آزاد سازی چند منطقه راهبردی در فلوجه
نیروهای عراقی چند منطقه راهبردی در فلوجه را به طور کامل از دست تروریست های داعش آزاد کردند.
۰۷:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


آزاد سازی چند منطقه راهبردی در فلوجه

نیروهای عراقی چند منطقه راهبردی در فلوجه را به طور کامل از دست تروریست های داعش آزاد کردند.
۰۷:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


آزاد سازی چند منطقه راهبردی در فلوجه

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author