آر بی لایپزیگ صدرنشین بوندس لیگا شد

آر بی لایپزیگ صدرنشین بوندس لیگا شد
تیم تازه صعود کرده آر بی لایپزیگ با پیروزی 3-2 در خانه بایرلورکوزن، به تنهایی در صدر جدول بوندس لیگا قرار گرفت.

آر بی لایپزیگ صدرنشین بوندس لیگا شد

تیم تازه صعود کرده آر بی لایپزیگ با پیروزی 3-2 در خانه بایرلورکوزن، به تنهایی در صدر جدول بوندس لیگا قرار گرفت.
آر بی لایپزیگ صدرنشین بوندس لیگا شد

اخبار بازیهای pc

label, , , , , , , , , , , ,

About the author