آریگو ساکی:/ به میلان گفتم دیبالا را جذب کند

آریگو ساکی:/ به میلان گفتم دیبالا را جذب کند
آریگو ساکی، سرمربی موفق میلان در دهه 90 اذعان داشت که در گذشته به مسئولان میلان توصیه کرده است پائولو دیبالا را جذب کنند.

آریگو ساکی:/ به میلان گفتم دیبالا را جذب کند

آریگو ساکی، سرمربی موفق میلان در دهه 90 اذعان داشت که در گذشته به مسئولان میلان توصیه کرده است پائولو دیبالا را جذب کنند.
آریگو ساکی:/ به میلان گفتم دیبالا را جذب کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author