آرژانتین به پاروگوئه باخت/یاران مسی در خطر!

آرژانتین به پاروگوئه باخت/یاران مسی در خطر!
تیم ملی آرژانتین بدون مسی کاپیتان خود مغلوب اروگوئه شد.

آرژانتین به پاروگوئه باخت/یاران مسی در خطر!

تیم ملی آرژانتین بدون مسی کاپیتان خود مغلوب اروگوئه شد.
آرژانتین به پاروگوئه باخت/یاران مسی در خطر!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author