آرزوی سلامتی برای منصور پورحیدری توسط هواداران پرسپولیس

آرزوی سلامتی برای منصور پورحیدری توسط هواداران پرسپولیس
هواداران پرسپولیس برای پدر باشگاه استقلال آرزوی سلامتی کردند.

آرزوی سلامتی برای منصور پورحیدری توسط هواداران پرسپولیس

هواداران پرسپولیس برای پدر باشگاه استقلال آرزوی سلامتی کردند.
آرزوی سلامتی برای منصور پورحیدری توسط هواداران پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author