آخرین وضع راه ها در هشتمین روز نوروز

آخرین وضع راه ها در هشتمین روز نوروز
تمام مسیرهای اصلی مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها جریان دارد.
۱۴:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


آخرین وضع راه ها در هشتمین روز نوروز

تمام مسیرهای اصلی مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها جریان دارد.
۱۴:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


آخرین وضع راه ها در هشتمین روز نوروز

دانلود فیلم

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author