آخرین مهلت مشمولان غایب؛۲۰ شهریور

آخرین مهلت مشمولان غایب؛۲۰ شهریور
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا از مهلت مشمولان غایب برای تعیین تکلیف خدمت سربازی تا ۲۰ شهریور خبر داد.
۱۱:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


آخرین مهلت مشمولان غایب؛۲۰ شهریور

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا از مهلت مشمولان غایب برای تعیین تکلیف خدمت سربازی تا ۲۰ شهریور خبر داد.
۱۱:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


آخرین مهلت مشمولان غایب؛۲۰ شهریور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author