آخرین خبر سرمربی از تیمش قبل از آغاز مسیر دشوار/کی‌روش: قطر برای ما رقیبی محترم است

آخرین خبر سرمربی از تیمش قبل از آغاز مسیر دشوار/کی‌روش: قطر برای ما رقیبی محترم است
کارلوس کی‌روش تیم‌ملی قطر را حریفی خیلی محترم برای ایران می‌داند.

آخرین خبر سرمربی از تیمش قبل از آغاز مسیر دشوار/کی‌روش: قطر برای ما رقیبی محترم است

کارلوس کی‌روش تیم‌ملی قطر را حریفی خیلی محترم برای ایران می‌داند.
آخرین خبر سرمربی از تیمش قبل از آغاز مسیر دشوار/کی‌روش: قطر برای ما رقیبی محترم است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author