آخرین تلاش‌ها برای حفظ کادرفنی استقلال

آخرین تلاش‌ها برای حفظ کادرفنی استقلال
هرچند اعضای هیات مدیره استقلال حمایت تمام قد خود را از سرمربی جوان این تیم اعلام کرده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد شایعه تقویت کادرفنی استقلال کاملا جدی است.

آخرین تلاش‌ها برای حفظ کادرفنی استقلال

هرچند اعضای هیات مدیره استقلال حمایت تمام قد خود را از سرمربی جوان این تیم اعلام کرده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد شایعه تقویت کادرفنی استقلال کاملا جدی است.
آخرین تلاش‌ها برای حفظ کادرفنی استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author