آخرین بازی پروپجیچ در ایران؟

آخرین بازی پروپجیچ در ایران؟
مهاجم کروات استقلال تهران احتمالا امروز آخرین بازی‌اش برای این تیم را انجام دهد تا حضور کوتاه مدتی در ایران داشته باشد.

آخرین بازی پروپجیچ در ایران؟

مهاجم کروات استقلال تهران احتمالا امروز آخرین بازی‌اش برای این تیم را انجام دهد تا حضور کوتاه مدتی در ایران داشته باشد.
آخرین بازی پروپجیچ در ایران؟

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author