آتش سوزی در کالیفرنیا و تخلیه ۲۰ هزار نفر از منطقه

آتش سوزی در کالیفرنیا و تخلیه ۲۰ هزار نفر از منطقه
با گسترش شعله های آتش در جنگل های کالیفرنیا، مقامات آمریکا دستور تخلیه اجباری بیش از ۲۰ هزار نفر از ساکنان منطقه را صادر کردند.
۰۷:۲۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


آتش سوزی در کالیفرنیا و تخلیه ۲۰ هزار نفر از منطقه

با گسترش شعله های آتش در جنگل های کالیفرنیا، مقامات آمریکا دستور تخلیه اجباری بیش از ۲۰ هزار نفر از ساکنان منطقه را صادر کردند.
۰۷:۲۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


آتش سوزی در کالیفرنیا و تخلیه ۲۰ هزار نفر از منطقه

خرید رنک

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author