آتش سوزی در پتروشیمی کرمانشاه

آتش سوزی در پتروشیمی کرمانشاه
یکی از مخازن مجتمع پتروشیمی بیستون کرمانشاه آتش گرفت.
۱۷:۲۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


آتش سوزی در پتروشیمی کرمانشاه

یکی از مخازن مجتمع پتروشیمی بیستون کرمانشاه آتش گرفت.
۱۷:۲۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


آتش سوزی در پتروشیمی کرمانشاه

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author