آتش سوزی در هواپیمای ژاپنی

آتش سوزی در هواپیمای ژاپنی
موتور یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی کره جنوبی روز جمعه در فرودگاه توکیو، پایتخت ژاپن دچار حریق شد.
۱۸:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


آتش سوزی در هواپیمای ژاپنی

موتور یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی کره جنوبی روز جمعه در فرودگاه توکیو، پایتخت ژاپن دچار حریق شد.
۱۸:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


آتش سوزی در هواپیمای ژاپنی

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author