آتش‌سوزی در اقامتگاه کاروان ورزش استرالیا

آتش‌سوزی در اقامتگاه کاروان ورزش استرالیا
در فاصله کمتر از یک هفته به شروع المپیک سی و یکم اقامتگاه کاروان ورزش استرالیا دچار آتش‌سوزی شد.

آتش‌سوزی در اقامتگاه کاروان ورزش استرالیا

در فاصله کمتر از یک هفته به شروع المپیک سی و یکم اقامتگاه کاروان ورزش استرالیا دچار آتش‌سوزی شد.
آتش‌سوزی در اقامتگاه کاروان ورزش استرالیا

گیم پلی استیشن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author