آب سد مخزنی زولای سلماس به دریاچه ارومیه رسید

آب سد مخزنی زولای سلماس به دریاچه ارومیه رسید
در مدت ۱۰ روز اجرای طرح آزاد سازی آب سد مخزنی زولای سلماس، حدود ۱۰ میلیون متر مکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رها سازی شد.
۱۷:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


آب سد مخزنی زولای سلماس به دریاچه ارومیه رسید

در مدت ۱۰ روز اجرای طرح آزاد سازی آب سد مخزنی زولای سلماس، حدود ۱۰ میلیون متر مکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رها سازی شد.
۱۷:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


آب سد مخزنی زولای سلماس به دریاچه ارومیه رسید

روزنامه ایران

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author