آبی های پول رضایت نامه هافبک جوان نفت را ندارند/ استقلالی شدن حق دوست منتفی می‌شود

آبی های پول رضایت نامه هافبک جوان نفت را ندارند/ استقلالی شدن حق دوست منتفی می‌شود
هافبک جوان استقلال  که روزشنبه در تمرین استقلال حضور یافته بود امروز در تمرین شرکت نکرد.

آبی های پول رضایت نامه هافبک جوان نفت را ندارند/ استقلالی شدن حق دوست منتفی می‌شود

هافبک جوان استقلال  که روزشنبه در تمرین استقلال حضور یافته بود امروز در تمرین شرکت نکرد.
آبی های پول رضایت نامه هافبک جوان نفت را ندارند/ استقلالی شدن حق دوست منتفی می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author