70 ضر به شلاق،حکم داعش برای پوشیدن پیراهن رئال مادرید و بارسلونا!

70 ضر به شلاق،حکم داعش برای پوشیدن پیراهن رئال مادرید و بارسلونا!
داعش پوشیدن لباس تیم‌های مطرح فوتبال جهان را ممنوع کرد.

70 ضر به شلاق،حکم داعش برای پوشیدن پیراهن رئال مادرید و بارسلونا!

داعش پوشیدن لباس تیم‌های مطرح فوتبال جهان را ممنوع کرد.
70 ضر به شلاق،حکم داعش برای پوشیدن پیراهن رئال مادرید و بارسلونا!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author