“اردوغان در محاسباتش درباره سوریه اشتباه کرد”

“اردوغان در محاسباتش درباره سوریه اشتباه کرد”
روزنامه «رای الیوم» نوشت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر این باور بود که گروه های مسلح می توانند ظرف تنها چند ماه نظام سوریه را سرنگون کنند، اما وی در محاسباتش دچار اشتباه شد.
۱۷:۰۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


“اردوغان در محاسباتش درباره سوریه اشتباه کرد”

روزنامه «رای الیوم» نوشت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر این باور بود که گروه های مسلح می توانند ظرف تنها چند ماه نظام سوریه را سرنگون کنند، اما وی در محاسباتش دچار اشتباه شد.
۱۷:۰۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


“اردوغان در محاسباتش درباره سوریه اشتباه کرد”

خرید فیلتر شکن

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author