فجر سپاسی؛ کدام تیم حماسی؟/ داغ”برق”، داغ “فجر” نشود

فجر سپاسی؛ کدام تیم حماسی؟/ داغ”برق”، داغ “فجر” نشود
هنوز داغ “برق” بر دلمان هست؛ تیمی که شیب فاجعه بار نزولی داشت. تیمی که ابتدا صدرنشین نیم فصل اول لیگ برتر شد اما نیم فصل دوم به لطف مدیریت آقایان به دسته یک سقوط کرد!

فجر سپاسی؛ کدام تیم حماسی؟/ داغ”برق”، داغ “فجر” نشود

هنوز داغ “برق” بر دلمان هست؛ تیمی که شیب فاجعه بار نزولی داشت. تیمی که ابتدا صدرنشین نیم فصل اول لیگ برتر شد اما نیم فصل دوم به لطف مدیریت آقایان به دسته یک سقوط کرد!
فجر سپاسی؛ کدام تیم حماسی؟/ داغ”برق”، داغ “فجر” نشود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author