“تفنگداران اطلاعات زیادی به سپاه ایران داده اند”

“تفنگداران اطلاعات زیادی به سپاه ایران داده اند”
گزارش نیروی دریایی آمریکا: تفنگداران بازداشت شده به دست سپاه، زیاد حرف زده بودند.
۰۷:۲۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


“تفنگداران اطلاعات زیادی به سپاه ایران داده اند”

گزارش نیروی دریایی آمریکا: تفنگداران بازداشت شده به دست سپاه، زیاد حرف زده بودند.
۰۷:۲۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


“تفنگداران اطلاعات زیادی به سپاه ایران داده اند”

خرید vpn

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author