نشست “قدس و جوانان” در مسکو برگزار شد

نشست “قدس و جوانان” در مسکو برگزار شد
جوانان روس در نشستی به مناسبت هماهنگی برگزاری مراسم روز قدس در مسکو، حمایت خود را از آزادی فلسطین و قدس شریف اعلام کردند.
۱۰:۳۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


نشست “قدس و جوانان” در مسکو برگزار شد

جوانان روس در نشستی به مناسبت هماهنگی برگزاری مراسم روز قدس در مسکو، حمایت خود را از آزادی فلسطین و قدس شریف اعلام کردند.
۱۰:۳۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


نشست “قدس و جوانان” در مسکو برگزار شد

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author