۴۸۵ روستای تشنه در خراسان رضوی

۴۸۵ روستای تشنه در خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی با تاکید بر پدیده خشکسالی گفت: ۷۳۰ روستای استان با بحران خشکسالی مواجهند که ۴۸۵ روستا با تانکر آبرسانی می شوند.
۲۰:۲۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


۴۸۵ روستای تشنه در خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی با تاکید بر پدیده خشکسالی گفت: ۷۳۰ روستای استان با بحران خشکسالی مواجهند که ۴۸۵ روستا با تانکر آبرسانی می شوند.
۲۰:۲۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


۴۸۵ روستای تشنه در خراسان رضوی

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author