۲۳ کشته و زخمی در انفجارهای بغداد

۲۳ کشته و زخمی در انفجارهای بغداد
در سه انفجار جداگانه در مناطق مختلف بغداد دست کم سه عراقی کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.
۱۲:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


۲۳ کشته و زخمی در انفجارهای بغداد

در سه انفجار جداگانه در مناطق مختلف بغداد دست کم سه عراقی کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.
۱۲:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


۲۳ کشته و زخمی در انفجارهای بغداد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author