۱۲شهریور انتخاب نخست وزیر جدید انگلیس

۱۲شهریور انتخاب نخست وزیر جدید انگلیس
در پی اعلام کناره گیری دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس، حزب محافظه کار این کشور اعلام کرد در ۱۲ شهریور ماه، رهبر جدید این حزب و نخست وزیر بعدی را بر می گزیند.
۱۸:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


۱۲شهریور انتخاب نخست وزیر جدید انگلیس

در پی اعلام کناره گیری دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس، حزب محافظه کار این کشور اعلام کرد در ۱۲ شهریور ماه، رهبر جدید این حزب و نخست وزیر بعدی را بر می گزیند.
۱۸:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


۱۲شهریور انتخاب نخست وزیر جدید انگلیس

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author