یک دقیقه سکوت برای دوچرخه سوار ایرانی؛/ اختتامیه پارالمپیک در غم گلبارنژاد

یک دقیقه سکوت برای دوچرخه سوار ایرانی؛/ اختتامیه پارالمپیک در غم گلبارنژاد
مراسم اختتامیه پارالمپیک ریو تحت تاثیر درگذشت دوچرخه سوار ایرانی خواهد بود و یک دقیقه سکوت برای همدردی با خانواده او در برنامه مسولان برگزاری گنجانده شده است.

یک دقیقه سکوت برای دوچرخه سوار ایرانی؛/ اختتامیه پارالمپیک در غم گلبارنژاد

مراسم اختتامیه پارالمپیک ریو تحت تاثیر درگذشت دوچرخه سوار ایرانی خواهد بود و یک دقیقه سکوت برای همدردی با خانواده او در برنامه مسولان برگزاری گنجانده شده است.
یک دقیقه سکوت برای دوچرخه سوار ایرانی؛/ اختتامیه پارالمپیک در غم گلبارنژاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author