یک حدس آماری برای دربی ۸۳/ در دربی همه چیز به دقایق ۶۰ تا ۷۵ ختم می‌شود

یک حدس آماری برای دربی ۸۳/ در دربی همه چیز به دقایق ۶۰ تا ۷۵ ختم می‌شود
استقلال و پرسپولیس فردا در دربی ۸۳ به مصاف یکدیگر می‌روند و هواداران فوتبال امیدوارند همانند چند دربی اخیر که بازی‌‌های این دو تیم نسبتاً جذاب و پرگل بوده، این دیدار نیز جذابیت داشته و پرگل باشد.

یک حدس آماری برای دربی ۸۳/ در دربی همه چیز به دقایق ۶۰ تا ۷۵ ختم می‌شود

استقلال و پرسپولیس فردا در دربی ۸۳ به مصاف یکدیگر می‌روند و هواداران فوتبال امیدوارند همانند چند دربی اخیر که بازی‌‌های این دو تیم نسبتاً جذاب و پرگل بوده، این دیدار نیز جذابیت داشته و پرگل باشد.
یک حدس آماری برای دربی ۸۳/ در دربی همه چیز به دقایق ۶۰ تا ۷۵ ختم می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author