یک جنگنده میگ ۲۹ در همدان دچار سانحه شد

یک جنگنده میگ ۲۹ در همدان دچار سانحه شد
روابط عمومی نهاجا اعلام کرد: صبح امروز یک فروند هواپیمای میگ ۲۹ در حین ماموریت آموزشی دچار نقص فنی شد که با مهارت بسیار بالای خلبان در باند فرودگاه پایگاه شهید نوژه به زمین نشست
۱۹:۰۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


یک جنگنده میگ ۲۹ در همدان دچار سانحه شد

روابط عمومی نهاجا اعلام کرد: صبح امروز یک فروند هواپیمای میگ ۲۹ در حین ماموریت آموزشی دچار نقص فنی شد که با مهارت بسیار بالای خلبان در باند فرودگاه پایگاه شهید نوژه به زمین نشست
۱۹:۰۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


یک جنگنده میگ ۲۹ در همدان دچار سانحه شد

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author